Wednesday, March 16, 2011

No. tak z rana bywa, że trza dać żybrzyba.

No comments:

Post a Comment